3.17.2015

Sukat ng Pag-ibig

I would actually like to tell you the story of my life, most especially for these past few months, but when memories refuse to bulge, poetry comes in...

Sukat ng Pag-ibig
Rhea B. Gulin

Kung uutusan mo akong
sukatin ang pag-ibig ko para sa iyo,
titingala ako sa langit.
Hindi dahil sa taas nito
o sa lawak man,
kung hindi dahil sa mga panahong
maaring ito ay maging maliwanag
at sa mga panahong
ito ay madilim
at sa mga panahong
hindi mo man lang siya matanaw-tanaw.

Kung uutusan mo akong
sukatin ang pag-ibig ko para sa iyo,
titingala ako sa langit
dahil sa kasiguraduhan
na kailanman
ay hindi nito tataglayin.

I would write back to all of you soon. Just give me a time to breathe.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento