7.29.2015

Tayong (May) Mga Kimera

Larawan mula sa 1966 Literary Journal

"Bawat nilalang, may isang kimera. Isang buhay at gumagalaw na halimaw. Aksidente o sadya'y pinipiling buhatin at hindi painapabayaang makawala." - Vlad Gonzales, Empake

At ang kimerang iyon ang nagsisilbing himulmol sa ating mga saya, mga dumi sa ating pagkatao. Mga bahaging pinagkaitan ng ganda, ngunit hindi naman masasabing 'di kaayaaya dahil iyon ang katotohanan. May 'di kaayaaya sa katotohanan. 'Di kaayaaya ang katotohanan. Kaya't susuotin pa rin natin kahit anong himulmol o dumi ang makita, dahil madalas, ang mga ito lang ang meron tayo. Ang mga ito rin ang siyang nagpapatatag sa atin. Itong mga bahaging sira na, dahil walang sinuman ang makakasira sa kung anong sira na. Ang tanging magagawa lang ay ang itago ang mga ito. O kahit papaano'y pagtagpi-tagpiin. Muling buuin. Malamang para siraing muli. O bahagyang linisin. Muling pakintabin. Malamang para dumihang muli. Dahil itong mga imperpeksyon na ito ang siyang nagpapakilala sa atin sa mundo. Dahil iisa ang konsepta ng mundo ng ganda. O kung hindi man, silang lahat ay nagkakalapit sa isa't isa. Iyong makinang. Iyong maliwanag. Iyong makinis. Iyong kanais-nais. Iyong nakagayak. Iyong mahalimuyak. Iyong masaya. Iyong mapagsisidlan ng ligaya. Kaya't walang nakilala dahil sa kanyang ganda. Ngunit hindi sa pagkawasak. May iba't ibang bersyon ang pagkawasak, at ang bawat isa ay may malaking pagkakaiba. At lahat ay gustong maging iba. Nabubuhay ang lahat para maging iba. Hinahanap natin ang "iba" sa ating sarili. Sa ating araw-araw. Kaya pipiliin nating magkaroon ng isang kimerang magpapakita ng ating pagiging iba, at siyang magdadala rin ng kaibahan, sa buhay ng iba.

(Sariling pagsasanay sa malayang pagsulat. Dahil ang "over-organization" ang isa sa mga nagiging kahinaan ko.)

1 komento:

  1. Tama, huwag nating hayaang perspektibo ng ibang tao ang tumukoy sa ating pagkatao. Tayong lahat ay mga obra na gawa ng pintor kahit na ba ang kulay ay naglalabang itim at puti ito'y maganda na huwag natin hayaan na lagyan ng ibang tao ng iba pang kulay ang ating sarili kung sa tingin nila'y ito ay maganda. MAGANDA ka na maganda sa sarili mong itim at puti.

    TumugonBurahin